top of page

REFERENSSIT

SmartArt on ollut kumppanina monissa merkityksellisissä projekteissa!

Työskentelemme yhdistysten, järjestökentän, kaupunkien, yritysten ja maaseutualueiden kehittämisprojekteissa.

Kuva1.png
Kuva1.png_2.png

Ruokatapahtuma yhteisöllisyyden edistäjänä

Oli valmis idea, oli valmiit yrittäjät, oli valmis tahtotila ja hanke. Tuottamaan valikoitui tarjouskilpailun pohjalta Anya Pro ja syntyi kaupunkilaisten oma Satoa Food Festival

Tilaaja ja tapahtumakonseptin idea Pohjois-Savon Pro Agria. Tapahtuman tuottaminen ja konseptointi, Anya Productions. 2014.

Case: Nuorisotilan saavutettavuus

Nuorisotila keskellä kaupunkia. Harrastajaryhmiä talossa paljon, mutta miten kehittää talon konseptia? Lue raportti tästä.

 

Kehittämistyön ja selvityksen tilaaja Kuopion kaupunki, nuorisotoimi. Selvitystyön tuottaminen ja konseptointi, Anya Productions & Kima Creative

IMG-20191022-WA0000.jpg
IMG_0602 (1).JPG

Osallistava kehittäminen

Tavoitteena oli kehittää tulevan asuin- ja opiskelualueen Savilahden aluesuunnittelua ja palvelujen kehittämistä  osallistavilla menetelmillä yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Tuottajaksi valikoitui tarjouskilpailun kautta Anya Pro ja syntyi

Iloa ja Valoa Savilahdessa - konseptin tapahtumarakenne.

Tilaaja ja tapahtumakonseptin idea Kuopion kaupunki, SmaRa – Savilahden smarteimmat ratkaisut. Tapahtuman tuottaminen ja konseptointi, Anya Productions, 2018-2019.

Kuva1.png__.png
Kuva1.png_1.png
_56A9262m (1).jpg

Uusi malli tuottaa teatteria: Tuulikaappituotannot

Tuulikaappituotannot tutkii ja kehittää vapaan kentän taiteilijoiden ja kaupunkien kulttuuriorganisaatioiden  tuotannollisia yhteistyömalleja ja etsii uusia, pysyviä tapoja toimia ja tuottaa kulttuuria. 

 

Mallin tavoitteena on edistää vapaan kentän taiteilijoiden ja esiintyjien työllistymistä. Tavoitteena on myös lisätä kulttuuriorganisaatioiden  palvelutuotannon vaihtoehtoja.

 

Tuulikaappituotannot pähkinänkuoressa:
 

Taso 1:  Viestintäyhteistyö
Vapaan kentän ryhmä, taiteilija, tapahtuma tms. tekevät yhteistyötä kunkin alueen/kaupungin kulttuuriorganisaation kanssa yhdistämällä viestintää, tiedotusta, markkinointia ja lipunmyyntiä.

 

Taso 2: Tilayhteistyö

Vapaan kentän ryhmä, taiteilija, tapahtuma tms. tekevät yhteistyötä kunkin alueen/kaupungin kulttuuriorganisaation kanssa koordinoimalla harjoitustilojen käyttöä.

Taso 3: Sisältöyhteistyö

Vapaan kentän ryhmä, taiteilija, tapahtuma tms. tekevät yhteistyötä kunkin alueen/kaupungin kulttuuriorganisaation kanssa yhdistämällä ohjelmistosuunnittelua käyttäjälähtöisesti. Kaupungin kulttuuriorganisaatio on stabiili koneisto, jonka yhteydessä voi toimia autonomisia tai yhteistyössä toimivia tuotantoja, ryhmiä ja tekijöitä.

 

Taiteen ja kulttuurin tuottamisessa tarvitaan resursseja paitsi itse sisällön tekemiseen myös tuottamisen eri vaiheisiin eli tukipalveluihin. Tälläisia vovat muun muassa tilat, tekniikka, ja markkinointi. Usein juuri tähän tuottamiseen menevä aika kuormittaa turhaan taiteen tekijöitä.  Tuulikaappituotannot auttaa taiteilijoita keskittymään omaan tekemiseensä ja tukee yhdessä jo olemassa olevien organisaatioiden kanssa toimintaa.

Kuopio (2014-2015 )
Kuopion kaupunginteatterin remontin jälkeen yleisö pääsi kurkistamaan teatteriin ja sen historiaan Koko kansan talo -kulissikierros -esityksen kautta. Esityksen toteutus teatteri Neljäs  soitto ja Kuopion kaupunginteatteri, yhteistyössä Anya Productions.

Mikkeli (2013-2016)
Viikset, kiertue-esitys Mikkelin teatterissa. Ohjaus Mika Vuorentie, lavalla Mika Juusela.
Esityksen toteutus teatteri Fennica, Mikkelin teatteri ja Anya Productions. Yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

KUOPIO JUHLII

Kuopio Juhlii oli yhteisöllinen, luova, yllätyksellinen ja eri alueilla oman näköisensä kaupunkifestivaali, joka levittäytyy eri puolille kaupunkia kuukauden ajan. Anya Productions tuotti ja kehitti tapahtumaa vuosina 2015-2020.

 

Festivaali teki Kuopiosta yhden suuren kohtaamispaikan. www.kuopiojuhlii.fi

Tilaaja Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen kansalaistoiminnan yksikkö. Tapahtuman tuottaminen ja konseptointi, Anya Productions. 

Vuonna 2021 tapahtuman nimi muuttui Meidän Kuopio -festivaaliksi ja Kuopion kaupunki ryhtyi itse tuottamaan tapahtumaa.

_56A3568m.jpg
_56A3485m.jpg
_56A7738m_edited.jpg
_56A2930m.jpg

Kulttuuri kunnan toiminnassa

SmartArt toimii kumppanina ja tukena tiedon analysoinnissa ja kulttuurialan kehittämiseen tarvittavien toimenpiteiden suunnittelijana.
 

Kehittämisen taustalla käytetään mahdollisimman monipuolisesti tietoa ja mm. seuraaviin asioihin kiinnitetään huomiota:

  • Kulttuuri hyvinvointialueiden käynnistyessä

  • Eri väestöryhmien huomioon ottaminen kunnan kulttuuritoiminnassa

  • Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamistavat

  • Kulttuurin huomiointi laajassa hyvinvointikertomuksessa

  • Kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuuritoiminta-suunnitelma

  • Kulttuuripalveluiden saavutettavuuden osa-alueiden arviointi

  • Yhteistyö kulttuuritoimijoiden ja kunnan kanssa

  • Kulttuuritilojen käyttö

  • Lasten ja nuorten kulttuurikasvatus ja taiteen perusopetusta edistävät toimenpiteet

  • Päätökset rakentamiseen liittyvän prosenttiperiaatteen noudattamisesta

Sote-uudistus, 2023
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tiedonkeruu/85, 2022

Jäsentynyt kehittämistyö SmartArtin kanssa auttaa kirkastamaan tavoitteet kunkin kunnan resurssien mukaisesti. Yhteiset ohjelmat suuntaavat  kulttuuripalvelujen toteutumista.
 

Kulttuurin merkitys syntyy tekemällä ja osallistumalla

Kulttuuriin osallistumisen nähdään parantavan terveyttä ja hyvinvointia. 

Monipuolisesti toteutettua kulttuuritoimintaa ohjaa suunnittelu-, tuotanto-, toteutus-, ja arviointivaiheet.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa. Kunnat vastaavat jatkossakin kulttuurista. Kulttuuria ei kuitenkaan tuoteta vain kunnan toimesta.

 

Mitä se oikein tarkoittaa konkreettisesti, kun kulttuuri jäi kunnille?

 

Tilaa SmartArt valmennus!
 

_56A5677m (1).jpg
_1010397.JPG
_56A5879m.jpg
_56A7930m.jpg

Kohtaamiset luovat sisältöjä

Osallistuminen lisää vaikuttavuutta.

bottom of page