REFERENSSIT

SmartArt on ollut kumppanina monissa merkityksellisissä projekteissa!

Työskentelemme yhdistysten, järjestökentän, kaupunkien, yritysten ja maaseutualueiden kehittämisprojekteissa.

Kuva1.png
Kuva1.png_2.png

Ruokatapahtuma yhteisöllisyyden edistäjänä

Oli valmis idea, oli valmiit yrittäjät, oli valmis tahtotila ja hanke. Tuottamaan valikoitui tarjouskilpailun pohjalta Anya Pro ja syntyi kaupunkilaisten oma Satoa Food Festival

Tilaaja ja tapahtumakonseptin idea Pohjois-Savon Pro Agria. Tapahtuman tuottaminen ja konseptointi, Anya Productions. 2014.

Case: Nuorisotilan saavutettavuus

Nuorisotila keskellä kaupunkia. Harrastajaryhmiä talossa paljon, mutta miten kehittää talon konseptia? Lue raportti tästä.

 

Kehittämistyön ja selvityksen tilaaja Kuopion kaupunki, nuorisotoimi. Selvitystyön tuottaminen ja konseptointi, Anya Productions & Kima Creative

IMG-20191022-WA0000.jpg
IMG_0602 (1).JPG

Osallistava kehittäminen

Tavoitteena oli kehittää tulevan asuin- ja opiskelualueen Savilahden aluesuunnittelua ja palvelujen kehittämistä  osallistvailla menetelmillä yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Tuottajaksi valikoitui tarjouskilpailun kautta Anya Pro ja syntyi

Iloa ja Valoa Savilahdessa - konseptin tapahtumarakenne.

Tilaaja ja tapahtumakonseptin idea Kuopion kaupunki, SmaRa – Savilahden smarteimmat ratkaisut. Tapahtuman tuottaminen ja konseptointi, Anya Productions, 2018-2019.

Kuva1.png__.png
Kuva1.png_1.png
_56A9262m (1).jpg

Tuulikaappituotannot

Tuulikaappituotannot tutkii ja kehittää vapaan kentän taiteilijoiden ja kaupunkien kulttuuriorganisaatioiden tuotantorakenteen tuotannollisia yhteistyömalleja ja etsii uusia, pysyviä tapoja toimia ja tuottaa kulttuuria. Anya Productions oli mallin kehittäjä ja toteuttaja.

 

Tavoitteena oli työllistää vapaan kentän taiteilijoita ja esiintyjiä ja samalla laajentaa teattereiden tuotantomallia siten, että tulevaisuudessa kulttuuriorganisaatiot voisivat toimia osatuottajina.

 

Tuulikaappi - tuotannot pähkinänkuoressa:
 

Taso 1:  Viestintäyhteistyö
Vapaan kentän ryhmä, taiteilija, tapahtuma tms. tekevät yhteistyötä kunkin alueen/kaupungin kulttuuriorganisaation kanssa yhdistämällä viestintää, tiedotusta, markkinointia ja lipunmyyntiä.

 

Taso 2: Tilayhteistyö

Vapaan kentän ryhmä, taiteilija, tapahtuma tms. tekevät yhteistyötä kunkin alueen/kaupungin kulttuuriorganisaation kanssa koordinoimalla harjoitustilojen käyttöä.

Taso 3: Sisältöyhteistyö

Vapaan kentän ryhmä, taiteilija, tapahtuma tms. tekevät yhteistyötä kunkin alueen/kaupungin kulttuuriorganisaation kanssa yhdistämällä ohjelmistosuunnittelua käyttäjälähtöisesti. Kaupungin kulttuuriorganisaatio on stabiili koneisto, jonka yhteydessä voi toimia autonomisia tai yhteistyössä toimivia tuotantoja, ryhmiä ja tekijöitä.

 

Taiteen ja kulttuurin tarvitaan rahaa paitsi itse sisällön tekemiseen myös tuottamisen eri vaiheisiin- tiloihin, tekniikkaan, markkinoimiseen - esille tulemiseen! Usein juuri tähän tuottamiseen menevä aika uuvuttaa tekijöitä, joten Tuulikaappituotannot auttaa taiteilijoita keskittymään omaan tekemiseensä ja tukee yhdessä jo olemassa olevien organisaatioiden kanssa toimintaa.
 

Kuopio 2014-2015 
Kuopion kaupunginteatterin avajaisesityksessä yleisö pääsi kurkistamaan remontoituun teatteriin ja sen historiaan mainion esityksen kulissikierros -esityksen kautta.
Esityksen toteutus teatteri Neljäs  soitto.
Anya Pro toimi tuotannossa työnantajana.

Mikkeli 2015
Viikset, kiertue-esitys Mikkelin teatterin kanssa yhteistyössä.
Ohjaus Mika Vuorentie, lavalla Mika Juusela.
Anya Pro toimi tuotannossa työnantajana ja tuottajana.


Ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina  2013-2015
Itä-Suomessa OKM:n rahoituksen turvin.

KUOPIO JUHLII

Kuopio Juhlii on yhteisöllinen, luova, yllätyksellinen ja eri alueilla oman näköisensä kaupunkifestivaali, joka levittäytyy eri puolille kaupunkia kuukauden ajan. Anya Productions tuotti tapahtumaa vuonna 2015-2020.

 

Festivaali tekiKuopiosta yhden suuren kohtaamispaikan. www.kuopiojuhlii.fi

Tilaaja Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen kansalaistoiminnan yksikkö. Tapahtuman tuottaminen ja konseptointi, Anya Productions. 

Vuonna 2021 tapahtuma muutti nimensä Meidän Kuopio -festivaaliksi ja kaupunki tuottaa sen omana tapahtumaan.

_56A3568m.jpg
_56A3485m.jpg
_56A7738m_edited.jpg
_56A2930m.jpg

Kulttuuri kunnan toiminnassa

SmartArt toimii kumppanina ja tukena tiedon analysoinnissa ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelijana!

Kehittämiseen tarvittavaa tietoa saadaan mm. kulttuurin Teaviisareiden tuloksissa, joka koostuu mm.

  • Kulttuuri kuntastrategiassa

  • Eri väestöryhmien huomioon ottamista kunnan kulttuuritoiminnassa

  • Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamistapoja

  • Kulttuurin huomiointia laajassa hyvinvointikertomuksessa

  • Kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuuritoiminta-suunnitelman

  • Kulttuuripalveluiden saavutettavuuden osa-alueiden arviointia

  • Yhteistyötä kulttuuritoimijoiden ja kunnan kanssa

  • Kulttuuritilojen käyttöä

  • Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusta ja taiteen perusopetusta edistäviä toimenpiteitä

  • Päätöksiä rakentamiseen liittyvän prosenttiperiaatteen noudattamisesta

Katso lisää: 

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tiedonkeruu/85

Aineistoa ja tietoa on usein paljon saatavilla. Jäsentynyt kehittämistyö SmartArtin kanssa auttaa kirkastamaan tavoitteet kunkin kunnan resurssien mukaisesti - kulttuuria voi tuottaa moni organisaatio, yhdistys tai toimija, kun on hyvä, yhteinen ohjelma!
 

Kulttuurin merkitys syntyy tekemällä ja osallistumalla.

Kulttuuriin osallistumisen nähdään parantavan terveyttä ja hyvinvointia. 

Kulttuuritoiminta ei synny sattumalta.

 

Tarvitaan vahva tukiverkko mahdollistamaan kulttuuria  ja se tarkoittaa uusia tapoja toimia.

_56A5677m (1).jpg
_1010397.JPG
_56A5879m.jpg
_56A7930m.jpg

Kohtaamiset luovat sisältöjä.

Osallistuminen lisää vaikuttavuutta.