PALVELUT

Tarjoamme tukea kulttuuripalvelujen kehitys- ja muutosvaiheissa.

Toimimme asiantuntijana ja tukena kulttuurin ja taiteen

saatavuuden, saavutettavuuden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden  kehittämisessä. ​

Autamme isoja ja pieniä organisaatioita.

Kehittämispalvelut 

Kulttuuria ja taidetta voi mahdollistaa, tuottaa ja toteuttaa monella tavalla. Tärkeintä on ylläpitää toimintoja ympäri-vuotisesti ja löytää kullekin toimijalle ja paikkakunnalle paras ratkaisu.


Kehittämistyössä SmartArt tutustuu huolella kulloiseenkin kohteeseen. Kehityssuunta, keinot ja ratkaisut määritellään aina yhdessä  toimijoiden kanssa, jotta saavutettavuus toteutuu. Kulttuuri kuuluu kaikille!

Tilattavia kehittämispalveluja:


1. Kulttuuripalvelusuunnitelma (kunta & organisaatiot) 
2. Kulttuuriorganisaatiot, selvitystyö
3. Asiantuntijapalvelu muutostilanteissa, skenaariotyö

4. Kulttuuriorganisaatioiden toiminta, toteutussuunnitelma
 

SmartArtin kehittämistyön tuloksena löydetään toteuttajat, jotka voivat olla yhdistyksiä, osuuskuntia, yrityksiä, erillisiä ryhmittymiä tai yksittäisiä toimijoita.

Palvelut toteutetaan monimuotoisesti verkossa, työpajoissa, paikan päällä ja monialaisesti.

2f93fc96-610f-4f27-9f87-32384def4181.jpg
IMG_0811.JPG

Koulutuspalvelut

Ympärivuotiset mikrokoulutukset ja sparraukset ovat organisaation paras sisäinen kehittäjä.

Tarjolla on koko kirjo kevyistä sparrauksista perusteellisempiin kehittämistoimiin, jotka toteutetaan työyhteisöissä, osana työaikaa.

 

SmartArtin avulla voidaan parantaa organisaation tehokkuutta, työilmapiiriä ja luovuutta.

Tilattavat palvelut:

1. Kulttuuria kaikille palvelumuotoilulla

2. Kunnan kulttuuripalvelut -analyysi 

3. Kunnan kulttuuripalvelut uusiksi
 

Viestintäpalvelut

Digitaalisia palvelualustoja viestintään on paljon tarjolla. Olennaista on hahmottaa kokonaisuuksia ja valita kullekin paras. Ja ylläpitää palveluja.

Käytämme yleisimpiä projektihallinnan työkaluja ja käymme niitä läpi kunkin organisaation tarpeiden mukaan.

1. Viestinnän tarpeet ja vuosikello
2. Viestinnän palvelupaketti

3. Viestinnän toteutuksen  -ohjauspalvelu

Tilaamalla SmartArt palveluja ja suunnittelua saat yhteisössäsi paljon aikaan!

IMG_20190104_192348.jpg