top of page

PALVELUT

Tarjoamme tukea kulttuuripalvelujen kehitys- ja muutosvaiheissa.

Toimimme asiantuntijana ja tukena kulttuurin ja taiteen

saatavuuden, saavutettavuuden, osallisuuden ja 

yhdenvertaisuuden  kehittämisessä. ​

Autamme isoja ja pieniä organisaatioita.

Kehittämispalvelut 

Kulttuuria ja taidetta voi mahdollistaa, tuottaa ja toteuttaa monella tavalla. Kuntien tärkein tehtävä on ylläpitää toimintoja ympärivuotisesti ja löytää kullekin toimijalle ja paikkakunnalle paras ratkaisu.


Kehittämistyössä SmartArt tutustuu huolella kulloiseenkin kohteeseen. Kehityssuunta, keinot ja ratkaisut määritellään aina yhdessä  toimijoiden kanssa, jotta saavutettavuus toteutuu. Kulttuuri kuuluu kaikille!

Tilattavia kehittämispalveluja:


1. Kulttuuripalvelusuunnitelmat (kunta & organisaatiot) 
2. Kulttuuriorganisaatiot, selvitystyö kunnan palveluista. Ajankohtainen luento: Hyvinvointipalvelualueiden muutosprosessit:
mitä kunnan tehtäviin nyt kuuluu?
3. Asiantuntijapalvelu muutostilanteissa, skenaariotyö

4. Kulttuuriorganisaatioiden toiminta, toteutussuunnitelma
 

SmartArtin kehittämistyön tuloksena löydetään toteuttajat, jotka voivat olla yhdistyksiä, osuuskuntia, yrityksiä, erillisiä ryhmittymiä tai yksittäisiä toimijoita.

Palvelut toteutetaan monimuotoisesti verkossa, työpajoissa, paikan päällä ja monialaisesti.

2f93fc96-610f-4f27-9f87-32384def4181.jpg
IMG_4310 (1).jpg

Koulutuspalvelut ja luennot

Ympärivuotiset mikrokoulutukset ja luennot pitävät  organisaation hereillä, mutta eivät kuormita liikaa arkea.

Tarjolla on laaja kirjo kevyistä sparrauksista ja etäluennoista perusteellisempiin kehittämistoimiin, jotka toteutetaan työyhteisöissä, osana työaikaa.

 

SmartArtin avulla voidaan parantaa organisaation tehokkuutta, työilmapiiriä ja luovuutta.

Tilattavat palvelut, mm. :

1. Kulttuuria kaikille palvelumuotoilulla

2. Kunnan kulttuuripalvelut -analyysi 

3.  Ajankohtainen luento: Hyvinvointipalvelualueet aloittivat, kulttuuri jäi kunnille-mitä  se tarkoittaa ja mitä kunnan tehtäviin nyt kuuluu?

Työpajat ja niiden toteutus 

Järjestämme työpajat, kehittämispäivät ja pidemmät prosessit kuunnellen jo ennakkoon osallistujien erilaisia tarpeita ja varaten aikaa ja  tilaa vuoropuhelulle.

Olennaista kehittämisessä on sopia aika, paikka ja ihmiset toteuttamaan konkretiaa. Ja tutustua keinoihin, joilla palveluja ylläpidetään.

Valitsemme yleisimpiä projektihallinnan työkaluja ja luomme työpajat kunkin organisaation tarpeiden mukaan.

Tilattavat työpajat voivat tapahtua verkossa, hybridinä tai paikan päällä.

Kesto alk. n. 2-4 tuntia kerrallaan, sovittuina jaksona.

Tilaamalla SmartArt palveluja ja suunnittelua saat yhteisössäsi paljon aikaan!

IMG_0811.JPG
bottom of page