PALVELUT

Tarjoamme tukea kulttuuripalvelujen kehitys- ja muutosvaiheissa.

Toimimme asiantuntijana ja tukena

kulttuurin ja taiteen

saatavuuden,

saavutettavuuden,

osallisuuden ja

yhdenvertaisuuden kehittämisessä. ​

Autamme isoja ja pieniä organisaatioita.

Kehittämispalvelut

Kulttuuria ja taidetta voi mahdollistaa monella tavalla. Tärkeintä on ylläpitää toimintoja ympärivuotisesti ja löytää kullekin toimijalle ja paikkakunnalle paras ratkaisu.


Kehittämistyössä SmartArt tutustuu huolella kulloiseenkin kohteeseen. Kehityssuunta, keinot ja ratkaisut määritellään aina yhdessä  toimijoiden kanssa, jotta saavutettavuus toteutuu. Kulttuuri kuuluu kaikille!

Tilattavia palveluja:


1.Kunnan kulttuuripalvelusuunnitelma ja kulttuuripalvelut
2. Erilaiset operatiiviset kulttuuriorganisaatiot kunnissa
3. Asiantuntijapalvelu kunnan muutoksissa, skenaariotyö

4. Yhdistysten hallintopalvelut
 

SmartArt auttaa löytämään käytännön toteuttamiseen toimijoita ja yhteisöjä luotettavasti ja sensitiivisesti.

Toimijat voivat olla yhdistyksiä, osuuskuntia, yrityksiä, erillisiä ryhmittymiä tai yksittäisiä toimijoita.

Palvelut toteutetaan monimuotoisesti verkossa, työpajoissa, paikan päällä ja monialaisesti.

2f93fc96-610f-4f27-9f87-32384def4181.jpg
IMG_0811.JPG

Koulutuspalvelut

Ympärivuotiset mikrokoulutukset ja sparraukset ovat organisaation paras sisäinen kehittäjä.

Tarjolla on koko kirjo kevyistä sparrauksista perusteellisempiin kehittämistoimiin, jotka toteutetaan työyhteisöissä, osana työaikaa.

 

SmartArtin avulla voidaan parantaa organisaation tehokkuutta, työilmapiiriä ja luovuutta.

Tilattavat palvelut:

1. Kulttuuria kaikille palvelumuotoilulla

2. Kunnan kulttuuripalvelut -analyysi

3. Kunnan kulttuuripalvelut uusiksi - työpajat
 

Viestintäpalvelut

Digitaalisia palvelualustoja viestintään on paljon tarjolla. Olennaista on hahmottaa kokonaisuuksia ja valita kullekin paras. Ja ylläpitää palveluja.

Käytämme yleisimpiä projektihallinnan työkaluja ja käymme niitä läpi kunkin organisaation tarpeiden mukaan.

1. Viestinnän tarpeet ja vuosikello
2. Viestinnän palvelupaketti

3. Viestinnän toteutuksen  -ohjauspalvelu

Tilaamalla SmartArt palveluja ja suunnittelua saat yhteisössäsi paljon aikaan!

IMG_20190104_192348.jpg