smartart-kuva_header.jpg

Kulttuurialan kehittämispalvelut

SMARTART - KUMPPANISI TULEVAISUUTEEN

PALVELUT

SmartArt on kumppanisi kulttuurin monialaisissa kehittämisprojekteissa!

2f93fc96-610f-4f27-9f87-32384def4181.jpg
IMG_0811.JPG
IMG_20190104_192348.jpg

Kehittämispalvelut

Koulutuspalvelut

Viestintäpalvelut

KULTTUURIALAT KEHITTYVÄT TEKEMÄLLÄ

- TARTUTAAN TOIMEEN!

KULTTUURILAKI 

Uudistetun kulttuurilain tarkoi-tuksena on kuntien kulttuuri-toiminnan saavutettavuus ja saatavilla olo mahdollisimman hyvin kaikille väestöryhmille.

SmartArt on ketterä kumppani erilaisissa projekteissa ja tukee niin pieniä kuin isojakin organisaatioita.

 

TAVOITTEET

 

 

Tavoitteet ja tehtävät liittyvät kaikkien ihmisten luovan ilmaisun mahdollisuuksiin, kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edellytysten luomiseen taiteelliselle työlle ja harrastamiseen.
 

SmartArt auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. 
 

SAATAVUUS

Kaikkialla tulisi tunnistaa ja turvata kulttuuritoimialan saatavuus ja käyttö, taide- ja kulttuuri-kasvatukseen, kulttuuriperintöön, sekä väestön hyvinvoinnin ja terveyden vahvistamiseen ja paikallisen ja alueelliseen elinvoiman edistämiseen.

SmartArtin avulla taiteen ja kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus paranee.

_56A8730m.jpg

MIKSI SMARTART?

SmartArtin tiimillä 20+ vuoden monialainen kokemus kulttuuriprojekteista.

Laaja asiantuntijaverkosto, monialaisuus.

Taidehallinto ( Art Management) kehittämisen teoriapohjan ydin.

Ketterä palvelumalli, ensimmäinen  palaveri aina ilmainen.

Kehittämisen työkaluina käytetään muun muassa palvelumuotoilua, tulevaisuuden-tutkimusta, taiteen soveltavia keinoja, yritys- ja yhdistystietoa, draamallisia keinoja jne. 

Tieto kehittämisen tukena.

ASIANTUNTIJAT

SmartArt kokoaa taide- ja kulttuurialan kehittämisen asiantuntijoita yhteen.